EMİN ÇAKMAKDAN ADAYLIK MANİFESTOSU

(TGA) Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını açıklayan Emin ÇAKMAK, manifestosunu açıkladı.

EMİN ÇAKMAKDAN ADAYLIK MANİFESTOSU

(TGA) Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını açıklayan Emin ÇAKMAK, manifestosunu açıkladı.

EMİN ÇAKMAKDAN ADAYLIK MANİFESTOSU
24 Kasım 2022 - 12:56

Yaptığu açıklamada; ''Nadide Ülkemizin turizm hedeflerine, tüm paydaşların verimlilik ve karlılıklarını gözeten yenilikçi/özgün ölçütlerle ulaşması bağlamında; turizm olanaklarımızın uluslararası mecralarda tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin stratejiler geliştirilmesinde ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinde bu kapsamla; turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasında; “ulusal menfaatlerimizle bağdaşık olarak, yüksek katma değerler üreten TÜRSAB camiasının sinerjisi ile” malum olunan tecrübelerimle katkı vermeyi görev addetmekte olduğumu ve taraflarınızı/camiamızı temsil etmekten onur duyacağımı belirtmek isterim.'' dedi

Emin Çakmak'ın adaylık Manifestosu;

EYLEM ÖLÇÜTLERİM.

 Seçilmemiz durumunda, ajans yönetimindeki eylem ölçütlerim.

Bu bağlamda;

1) Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması,

2) Var olan turizm bölgelerinin yeniden planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması,

3) Turizm gelişiminin hükümetlerin sosyo-ekonomik hedeflerini desteklemesi,

4) Sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin ulusal gelişme politikaları ile uyumlu olması,

5) Küresel eğilim taleplerinin izlenmesi ve buna yönelik planlama ve uygulamalar yapılması,

6) Turizmin varış noktası odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi,

7) Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,

8) Turist profili odaklı turizm ürünü oluşturulması,

9) Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması,

10) Turizmde merkezi-yerel-sivil aktörlerin yönetişim mekanizmalarının işler kılınması,

11) Turizm planlamasında merkezi-yerel yönetimlerin eşgüdümü ve finansın birlikte ele alınması,

12) Turizm eğitimi ile işgücü kalitesi ve sektörde sertifikasyon sisteminin verimli yöntemlerle uygulanması,

13) Ekonomik gelişimi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir, toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yaklaşımının ortaya konması

14) Yerel ölçekte nokta bazında Konseylerin işler kılınması

15) Fiziksel planlama başta, örgütlenme, finansman ve yasal dayanakları ile bir arada planlanması,

16) Sağlıklı bir şekilde yapılanma ve verimlilik için gelişiminin pazar gerçeğine dayandırılması,

17) Yatırım ortamının rehabilitasyonu ile gelişen dünya eğilimlerine ve yeni taleplere cevap verilmesi,

18) Döviz ve istihdam boyutlarıyla ekonomik gelişime katkılar sağlanması, talebin örgütlenmesi,

19) Çevreye ve örgütlenmeye sahip turizm yerleşim alanlarının gelişiminin öngörülmesi,

20) Altyapı ve çevre sorunlarını yerel yönetimlerle iş birliğinde, altyapı katkılarıyla çözülmesi,

21) Varış Noktası Odaklı Planlama prensibi uygulanacaktır.

22) Turizm yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşvikler ile turizm sektöründe yatırımların arttırılması,

23) Teşviklerin, bölgesel özellikleri ve dönemleri ayrıntılı çalışmalarla yıllık olarak belirlenmesi,

24) KOBİ konaklama tesislerinin yanı sıra seyahat acentelerinin de bu destekten yararlandırılmaları,

25) Turizm yatırımlarının kısa dönemde yenilenmesine yönelik ihtiyaçlarının giderilmesi,

26) Turizm yatırımlarının teşviki süreci kapsamında tanıtım ve pazarlama politikaları geliştirilmesi,

27) Turizmin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve yurda yayılmasına imkân veren projeler geliştirilmesi,

28) Ülke/Sektörel paydaşlarımızın menfaatlerince; rakip ülke ve sektörlerden önce tespit edeceğimiz yeni coğrafi potansiyellerle seri tanıtım workshopları düzenleyerek Din, Kültür, Sağlık, Spor, MICE, Gastronomi, Doğa, Eğitim, Düğün, Sinema, Kamp Karavan ve Alışveriş Turizminin; ulusal bütünlüğümüzde, yüksek katma değerli performanslarla tanıtılması bu kapsamla ek alternatif kazanımlar edinilmesi,

29) Kıyıların dışındaki bölgelere de yatırım yapılmasının teşvik edilmesi,

30) Öncelikli turizm türlerine bağlı bölgesel düzeyde sektörel teşviklerin geliştirilmesi,

31) Bürokratik Engellerin Kaldırılması, Firmaların Belgelendirilmesi,

32) İyi Yönetişim ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya gidilmesini benimsemiş olarak: Ajanstaki yönetsel performanslarımla: Saygıdeğer camiamızın verimlilik ve karlılıklarına etken olacağımı takdirlerinize saygı ile beyan ve taahhüt ederiz.

TGA yönetiminde seyahat acentalarını temsil edecek üye, TÜRSAB genel kurulunun yapılacağı 27 kasım tarihinde Lütfü Kırdar Kongre merkezinde yapılacak seçimle belirlenecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum