GENÇ İSTİHDAMINA DEVLET DESTEĞİ

GENÇ İSTİHDAMINA DEVLET DESTEĞİ

GENÇ İSTİHDAMINA DEVLET DESTEĞİ
20 Mayıs 2022 - 16:54

Pandemi sonrası en çok tartışılan konulardan biri işsizlik rakamları oldu. Covid-19’un etkisini yitirmeye başlaması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte normalleşme sürecinde istihdam rakamlarının hızla pandemi öncesine dönmesi umut ediliyordu. Özellikle kadın ve genç istihdamında olumsuz etkilerini gösteren pandemi sonrasında uzmanlar gözlerini TÜİK’in artık aylık olarak açıkladığı işgücü istatistiklerine çevirdiler.

Artı365 Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ genç istihdamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa’da En Genç “Türkiye”

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğunu belirten Süphandağ, işgücü ve ekonomik kalkınma açısından önemli olan bu durumu doğru adımlarla yönetmemiz gerektiğini vurguladı. Bu noktada da en acil sorunun “genç işsizliğini önlemek ve iş hayatına atılan yeni jenerasyonla tecrübe ve nitelikli bilgi paylaşımı” olduğunu vurguladı.

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,7 oldu

 

TÜİK’in 2021 verilerine göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında %39,1 iken 2021 yılında %41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında %50,1 iken 2021 yılında %53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %27,5 iken 2021 yılında %29,7 oldu.

 

Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında %25,3 iken 2021 yılında %22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında %22,6 iken 2021 yılında %19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %30,3 iken 2021 yılında %28,7 oldu.

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında %28,3 iken 2021 yılında %24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında %21,2 iken 2021 yılında %17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %35,7 iken 2021 yılında %32,4 oldu.

 

İstihdamdaki gençlerin %51,0'i hizmet sektöründe yer aldı

 

Yine TÜİK’in 2021 yılı verilerine göre genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında %29,2 iken 2021 yılında %32,2'ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında %38,8 iken 2021 yılında %42,8, genç kadınlarda bu oran 2020 yılında %19,2 iken 2021 yılında %21,2 oldu.

 

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında %18,2'sinin tarım sektöründe, %30,8'inin sanayi sektöründe, %51,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %16,8'inin tarım sektöründe, %35,4'ünün sanayi sektöründe, %47,7'sinin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %21,0'inin tarım, %21,0'inin sanayi, %58,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

 

Gençlerin Önündeki Engeller Neler?

24 Mayısta gerçekleşecek CHRO SUMMIT 2022’de yer alacak olan Artı365 Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, “gençlerin istihdama katılımı önündeki en önemli engellerin başında; istihdam yaratmayan ekonomi politikaları, kamuda istihdamın azalması, gençlerin ucuz ve kayıt dışı işlere yönlendirilmesi, eğitim aldıkları alanlarda istihdam olanaklarının yaratılmaması, işe alım sürecinde uygulanan ayrımcı politikalar (paternalist ilişkiler, deneyim eksikliği, cinsiyetçi politikalar, eğitim vb.), teknolojik değişimler ve gelişmeler sayılabilir” dedi.

Devlet teşvikleri gençlerin iş yaşamına katılımını destekliyor

2011 yılından itibaren uygulanan 6111 sayılı kanun kapsamındaki istihdam teşviklerinin kadın işsizliğine önlem aldığı kadar gençlerin istihdama katılmasını desteklediğini belirten Süphandağ, son on yıllık süreci izlediğimizde bunun olumlu etkilerinin hissedildiğini belirtti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum