İstanbul Havalimanı Yolcu Uğurlama Ve Karşılamaya Gelenlere Açıldı

İstanbul Havalimanı Yolcu Uğurlama Ve Karşılamaya Gelenlere Açıldı

İstanbul Havalimanı Yolcu Uğurlama Ve Karşılamaya Gelenlere Açıldı
08 Mart 2023 - 11:14

 İstanbul Havalimanı yolcu karşılama için acentalara ve rehberlere açıldı. İstanbul Havalimanı 8 ve 14 nolu kapıları önünden TURSAB kartlı veya lisanslı rehberler, yazılı izin alma şartı ile ticari amaçlı yolcu karşılaması yapabilecekler.

 TURSAB kartlı veya lisanslı rehber olarak ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunacak kişiler 03.04.2023 tarihine kadar bireysel olarak veya bağlı oldukları acenta aracılığıyla toplu olarak İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ne başvurarak Terminal binası 8 ve 14 nolu kapılar önünde yolcu karşılayabilmek için izin talebinde bulunacaklar.

 İstanbul Valiliği İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin 02.03.2023 tarih ve 394136 sayılı yazısı ile;

 İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonunun 2023–02 karar sayılı toplantı tutanağının 28. maddesinde, ‘Terminal önünde ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunulması’ konusunda alınan tedbirler açıklandı. Söz konusu tedbirleri içeren yazı aşağıda bulunmaktadır.

İstanbul Havalimanı yolcu karşılama için acentalara ve rehberlere açıldı
İstanbul Havalimanı yolcu karşılama için acentalara ve rehberlere açıldı

 İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonunun 202302 karar sayılı toplantı tutanağının 28. maddesinde Terminal önünde ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunulmasına konusunda bir dizi tedbir alınmıştır.

 Bu çerçevede;

 1. TURSAB kartlı veya lisanslı rehber olarak ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunan karşılayıcılar Terminal binası gelen yolcu katında bulunan 8 ve 14 nolu kapıların önünde bu faaliyetlerini yürütecekler, 02.05.2023 tarihinden itibaren halen kullanılmakta olan 9 ve 13 nolu kapıların önünde ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunulmasına izin verilmeyecektir.

 2. TURSAB kartlı veya lisanslı rehber olarak ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunacak kişiler 03.04.2023 tarihine kadar bireysel olarak veya bağlı oldukları acenta aracılığıyla toplu olarak İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ne başvurarak Terminal binası 8 ve 14 nolu kapılar önünde yolcu karşılayabilmek için izin talebinde bulunacaklardır.

 3. Başvurular dilekçe ekinde T.C. kimlik kartı ve TURSAB veya ilgili Bakanlıktan alınan kartın önlü arkalı fotokopisi eklenerek yapılacaktır.

 4. Başvuruyu müteakip Mülki İdare Amirliğince, haklarında yapılacak değerlendirme sonrası Havalimanı Özel Güvenlik Bölgesi sınırları içinde ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunması uygun görülenlere ekte bir örneği gönderilen izin belgesi düzenlenecektir.

 5. 8 ve 14 nolu kapılar önünde ticari amaçla yolcu karşılama faaliyetinde bulunacak TURSAB kartlı çalışanlar ile lisanslı rehberler ilgili Bakanlık veya TURSAB tarafından verilmiş kartlarını daimi surette yakalarında görünür şekilde takılı bulunduracaklar ve 3. maddede ifade edilen izin belgesini kollukça sorulduğunda derhal ibraz edeceklerdir. İlgili Bakanlık veya TURSAB tarafından verilmiş kartı olmayan ya da yakasında görünür şekilde takmamış olan yahut Mülki İdare Amirliğince düzenlenmiş izin belgesi yanında bulunmayanların faaliyetleri kollukça engellenerek haklarında idari işlem tesis edilecektir.

 6. 5. maddede sayılan kart ve izin belgesinden biri veya her ikisi yanında olmadan veya tüm şartları yerine getirmiş olmakla birlikte 8 ve 14 nolu kapıların dışındaki kapılarda yolcu karşılama faaliyetinde bulunanların faaliyetleri kollukça engellenecek ve bu kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi çerçevesinde idari işlem tesis edilecektir. TURSAB kartlı kişiler için ayrıca SGK kaydı sorgulaması yapılacak ve sorgulama neticesinde kaydı bulunmadığı anlaşılan kişilerin TURSAB kartı muhafaza altına alınarak bu kuruluşa gereği yapılmak üzere ulaştırılacaktır. Kurum içi disiplin işlemlerinin tesisi amacıyla da Kabahatler Kanunu çerçevesinde tesis edilen idari işlemlere ilişkin olarak kişi TURSAB kartlı ise TURSAB’a, lisanslı rehber ise Turist Rehberleri Birliği ile İstanbul Rehberler Odası’na Mülki İdare Amirliği’nce bilgi verilecektir.

 Yukarıda anılan konuların bünyenizdeki acenta ve çalışanlara mağduriyet yaşanmaması için ivedilikle duyurulması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum