Seyahat Acentaları Artık Ücret Ödeyecek

Seyahat Acentaları Artık Ücret Ödeyecek

Seyahat Acentaları Artık Ücret Ödeyecek
18 Mayıs 2022 - 21:31


turizm24.net / İSTANBUL, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğü 05 mayıs tarihi itibari ile yeni bir uygulamaya geçiyor. Uzun yıllardan beri herhangi bir ücret talep edilmeyen, ünvan talebi, şube kuruluşu, işletme belgesinin herhangi bir nedenle yeniden düzenlenmesi işlemlerinde Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödeme yapılacak. Ödeme yapılmadan, yeni işletme belgesi için başvuracak olan tüzel kişilerin ünvan talepleride işleme alınmayacak. Ünvan talebinden sonra herhangi bir sebeple vazgeçilmesi veya sonuçlandırılmaması durumunda da bu bedel iade edilmeyecek.

NEDEN BÖYLE BİR UYGULAMAYA GEÇİLDİ
Seyahat acentalarının belge devrine olanak sağlayan düzenleme, TBMM plan ve bütce komisyonu kabulü öncesinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, 4'de 1 oranında  ''devir kayıt ücreti'' alınmasını ve bu ücretinde TÜRSAB'a gelir olarak alınması ile ilgili bir teklifte bulunmuştu. Bakanlık İşletme Belgesini veren kurum olduğu için bu ücretin asıl tahsil etme yetkisini kendinde buldu. Belge Devir ücreti için gündeme gelen bu uygulama daha da genişletilerek, yeni talepler, devir, şube kuruluşları, merkez ile birlikte devir alınacak her şube ve belgenin herhangi bir sebeble yeniden düzenlenmesi halinde ödenecek. Dolayısı ile sadece yeni kurulan acentalar değil, daha önce kuruşmuş acentalarda bu uygulamadan etkilenecek. Örneğin; işletme belgesini zayi nedeni ile veya başka bir nedenle yenilemek isteyen acenta, önceden bu işlemi ücret ödemeden yaparken, yeni uygulamada 1000 lira ödemek zorunda. 

Ücretler şu şekilde; İşletme belgesi  alacaklar için 5.000 TL, İşletme belgesi devirlerinde 5.000 TL, Şube kuruluşlarında ve merkez ile birlikte devir alınacak her şube izin belgesi için 5.000 TL, Belgeli seyahat acentalarının işletme ve/veya şube izin belgelerinin yeniden düzenlenmesinde her belge için 1.000 TL olarak belirlendi.

İŞLETME BELGELERİNİ BELEDİYELER TANIMIYOR !
Bazı belediyelerin keyfi uygulamalarından dolayı, seyahat acentalarının Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış İşletme belgeleri, belediyeler tarafından tanınmıyor. Türkiye'nin her noktasında farklı bir uygulama olduğu belirtilmektedir. Acenteler, bu konuda bakanlığın ortadaki kargaşayı kaldırması için bir çalışma yapması gerektiğini söylüyor. Belediyelerin bölgelerinde yapmış oldukları rutin işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimlerinde, Bakanlık İşletme Belgesinin geçersiz olduğunu ve ilçe belediyesinden harç ödeyerek ruhsat alınması isteniyor. Oysaki Seyahat acentası kuruluşlarında 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca seyahat acentalarından işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilmemekte ve  anılan yasa hükümleri uyarınca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan verilen işletme belgeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçmektedir.

ve yine Bu hususta turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin  Yönetmeliğin 6. Maddesinde ;
 “7/12/2004 TARİHLİ VE 5272 SAYILI BELEDİYE KANUNU İLE 22/2/2005 TARİHLİ VE 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE VERİLMİŞ OLAN TURİZM İŞLETME BELGELERİ, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI YERİNE GEÇER.” Denilmektedir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’de ‘’Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir’’ denilmektedir.

3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un 2. Maddesi’nin ( c ) alt bendinde de “ 2634 SAYILI Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına Giren Turizm İşletmelerine uygulanmaz ” hükmü yer almaktadır.

tüm bu hüküm ve maddelere rağmen belediyeler zorluk çıkarmaya devam ediyor. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik değişikliği öncesi alınan İşletme belgelerinin geçerliliği ile ilgili herhangi bir sorun oluşmamakla birlikte, yönetmelik değişikliği sonrası alınan İşletme belgeli acentaların, belediyelerle karşı karşıya gelmemesi için acentalar çözüm bekliyor
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum