Tatiliniz Sahte Acenteler Yüzünden Zehir Olmasın

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 yılının, deprem ve duraksamaya rağmen turizm sektörü için çok iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

Tatiliniz Sahte Acenteler Yüzünden Zehir Olmasın

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 yılının, deprem ve duraksamaya rağmen turizm sektörü için çok iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

Tatiliniz Sahte Acenteler Yüzünden Zehir Olmasın
27 Nisan 2023 - 11:13

2023'e rekorlarla baş­ladıklarını belirten Bağlıkaya, "Bu yıl 'gurbetçi' diye tabir etti­ğimiz yurt dışında yaşayan va­tandaşlarımız hariç yabancı zi­yaretçi sayısının 50 milyonu aş­masını bekliyoruz. Döviz girdisi olarak 44 milyar dolar civarı bir beklentimiz var. Bunlar sadece yabancı ziyaretçi kaynaklı geti­riler. Gurbetçi vatandaşlarımız kaynaklı getirileri ayrı tutuyo­rum" dedi.

"Sosyal medyadan yapılan satışlar yasal değil"

Türkiye'nin bir kitle turiz­mi ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Dünya üzerinde se­yahat edenlerin yüzde 80'i ha­la tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat­lerini gerçekleştiriyor. Çünkü onların paketleri daha ekono­mik ve insanlar seyahat organi­zasyonu için vakit harcamak is­temiyor. Arama motorlarından kendileri için tarih olarak en uygun seçenekleri bulup alış­verişlerini yapıyorlar. Seyahat acenteleri aracılığıyla seya­hat etmek tüketicinin zararına olan bir şey değil, tam tersine yararına olan bir şey. Yeter ki seyahat acentesi ve tur opera­törlerini iyi seçelim." diye ko­nuştu.

Yaklaşan turizm sezonu ön­cesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandı­rıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sah­te acente ve satışların da arttı­ğını söyledi.

Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan se­yahat acentelerinden alışve­riş yapmalarını tavsiye ediyo­rum. Web sitelerinden alışve­riş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var. Oraya tıklayınca eğer bizim sitemi­ze gelip acentenin yasal sicili­ni görüyorsa o acente yasal bir acentedir. Sosyal medya üze­rinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçek­leşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyor­sa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor."

 

"Bölge turizmle ayağa kalkar”

Firuz Bağlıkaya, deprem bölgesinin turizm ile ayağa kalkacağına inandıklarını ifa­de etti. Bağlakaya, "Deprem bölgesi toparlandıkça GAP turları da eski haline gelecek­tir. Turizm sadece ekonomik bir hareketlilik değil, aynı za­manda bir moral, motivas­yon vesilesidir. Turizmin iyi­leştirici özelliğinin deprem bölgelerinde faydalı olacağı­na inanıyorum. İlk yapılması gereken işlerden birisi de tu­rizmcilerin aktif hale getiril­mesidir" diye konuştu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum